Utvidet angrerett


Ved kjøp av sauna fra Badstova.com får du en prøveperiode

med utvidet angrerett på 30 dager fra du mottar produktet.

Skulle produktet ikke leve opp til forventningene får du pengene tilbake.

Eventuelle fraktkostnader ved retur dekkes da av kjøper.Frakt og Levering


Badstua blir ferdigstillt ved bestilling og leveringstiden er derfor inntil en arbeidsuke.

Frakttid fra oss til kunden kommer i tillegg og varierer noe utifra hvor den skal sendes.

I utgangspunktet kan du forvente å få produktet levert innen 10 dager fra bestillingen er fullført i nettbutikken.


KjøpsvillkårDefinisjon av partene

Selger er: Badstova AS

  • Organisasjonsnummer: 926 329 561
  • Postadresse: Bjørkestien 16, 2817 Gjøvik.
  • Hentepunkt for forhåndsbestilte varer: Bjørkestien 16, 2817 Gjøvik.
  • Besøksadresse administrasjon: Bjørkestien 16, 2817 Gjøvik.
  • E-post: info@badstova.com
  • Telefon: 99 46 40 94


I det følgende blir Badstova AS blant annet benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Heretter benevnt blant annet kunden, du, deg, din eller ditt.


Generelt

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra badstova.com til forbrukere. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.


Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.


Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en automatisk bekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.


Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil - se avsnittet nedenfor om Priser.


Informasjon i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.


Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato eller alternativt produkt. Du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling - eller kansellere bestillingen.


Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.


Ved bestilling til adresser utenfor Norge kan egne toll og importkostnader tilkomme.

Dette dekkes da av kjøper selv.


Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prisvisninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.


Leveringstid

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.


Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra oss, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Rabattkoder

Rabattkoder er kun gyldig i det aktuelle tidsrommet som er opplyst. Noen rabattkoder og avtaler er personlige og vi forbeholder oss retten til å deaktivere rabattkoder ved eventuelle misbruk. Rabattkoder kan ikke kombineres med andre rabattkoder.


Betalingsalternativer


Forhåndsbetaling:

Kjøpesummen gjøres opp gjennom forhåndsbetaling via betalingsløsningen stripe.

Du kan lese mer om kortbetaling via Stripe her.


Faktura:

Kjøpssummen i sin helhet faktureres pr. epost med forfall i etterkant av mottatt produkt og eventuell prøvetid.


Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500,- inkl. mva, pluss frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.


Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg eller tredjepart utpekt av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.


Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.


Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til oss, helst på webshop@badstova.com.


Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002)

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.


Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig.


Vi benytter e-post som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med reklamasjoner og returer. Dersom det opplyses om et behandlingsnummer (returnummer) anbefaler vi at dette blir brukt i all videre kommunikasjon og at eventuell returforsendelse merkes med dette nummer.


Om mulig vil vi informere om det kreves spesielle vilkår eller håndtering fra kjøper side i forbindelse med retursending av produktet (for eksempel mulighet for retur direkte til produsent eller underleverandør)

Vi forbeholder oss retten til å videresende reklamasjoner til produsent eller underleverandør for videre vurdering av eventuelle feil og mangler.


Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelse:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter vare i samme stand og mengde)
  • Kreve erstatningsvare (forutsetter vare i samme stand og mengde)


Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Badstova.com, betaler vi ikke disse utgiftene.

Garanti

Våre garantier gjelder i Norge og innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Enkelte produsenter har egne garantivilkår i Norge som er bedre enn det som gis via Forbrukerkjøpsloven.


Angrerett

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å inspisere produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd ut etter avtale, så skal kunden ha hele kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetalt. Er produktet misbrukt eller ødelagt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil foretaket gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetales. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt forbruker pr epost.


Forsendelsen må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25.


Angrerettskjemaet får du tilsendt med produktet ved levering, det kan også lastes ned her.

Vi anbefaler at kunden angrer ved å sende epost til webshop@badstova.com som vil generere gi informasjon om hvordan tilbakelevering og tilbakebetaling vil foregå. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.


Alle produkter som det angres på skal sendes tilbake til oss uten unødig opphold innen 21 dager om ikke annet er avtalt. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.


Eventuell returforsendelse må betales av deg (prisliste Posten finner du her) og du har risikoen under transporten tilbake til oss (sporbare sendingsmetoder anbefales). Er varen for stor til å sendes med vanlig pakkepost kan du eks. kontakte Posten/Bring eller DB Schenker for priser på stykkgodssendinger.


Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen inkludert porto for standardforsendelse (servicepakke). Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Det er normalt forbrukeren som må betale de direkte kostnadene ved retur av varene (returfrakt og returemballasje).


Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 virkedager etter at vi mottar produktet fra deg til samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøpet.


Kundens plikter

Badstova.com er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Badstova.com godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Badstova.com’s kontroll, og som Badstova.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Badstova.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Badstova.com sin side.


Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endring i vilkårene

Badstova.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeure

Er Badstova.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Badstova.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.


Personopplysninger

Badstova.com fokuserer på å håndtere personopplysninger på en kryptert og sikker måte. Badstova.com selger, bytter eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart.


Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Gjøvik tingrett som verneting. Badstova.com følger forbrukertvistutvalgets eventuelle avgjørelser.

Kunder kan også klage til EU's online klageportal http://ec.europa.eu/odr


Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Badstova.com, Badstova AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder blant annet omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Badstova.com.


Gjøvik, 6. August 2021